Paasdienst 2016

Op Paaszondag 27 maart vierde de VPGB in een gezamenlijke dienst het Paasfeest in het kerki van Kralendijk. Het kerkgebouw was met ruim 100 kerkgangers overvol zodat buiten nog zitplaatsen moesten worden gecreëerd. Aan het begin van de dienst werd de nieuwe paaskaars binnengedragen, waarbij we zongen: ‘O Vlam van Pasen, steek ons aan’. Het koor onder leiding van Marian Luinstra zong opgewekte liederen, Roosje van der Hoek vertelde in eenvoudige bewoordingen het Paasevangelie in het Nederlands en Papiaments, ds. Ben Hengeveld preekte begeesterd. Aan het slot zongen we: ‘U zij de glorie’. Het was een prachtige, zegenrijke dienst.