Zondag 24 december 10u gezamenlijk dienst Playa met ‘kindmoment’
23u Kerstnachtdienst Playa
Maandag 25 december 10u gezamenlijke Zangdienst Playa
Vrijdag 29 december 19u Sylvesterzangdienst Rincon
Zondag 31 december 10u gezamenlijke dienst Playa
19.30u gebedsmoment Playa
Zondag 7 januari 10u gezamenlijke Nieuwjaarsdienst Playa