Beschrijving Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire

De Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire is een kleine gemeente op Bonaire, Caribisch Nederland en bestaat uit de dorpen Rincon en Kralendijk. Per 1 januari 2013 had de kerkelijke gemeente 150 leden met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar.

De kerkenraad heeft gekozen voor het oecumenisch missionair – diaconaal profiel en het liturgisch profiel. De typering van het eerste profiel is: De kerk is er voor anderen, voor de (gehele) wereld. Gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede van heel de schepping. Openheid, dienstbaarheid en solidariteit zijn kernwoorden. Voor de gemeenteopbouw betekent het: veel nadruk op activiteiten naar buiten: diaconale projecten, kerkelijke presentie. De omschrijving van het liturgische profiel is: De viering staat centraal. In de wekelijkse samenkomst wordt de kern van het gemeente zijn bevestigd. De werkwoorden vieren – leren – dienen – delen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden, maar met het vieren voorop. Er ligt veel nadruk op de kwaliteit van de wekelijkse eredienst, op de priesterlijke functie van de predikant en op de functie van het kerkgebouw. Alhoewel de gemeente pluriform is van aard; speelt de geaardheid van de te beroepen predikant toch een rol.