VPGB – Procedure voor werving tijdelijke predikanten

Informatie over VPGB

De Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire is een kleine protestantse gemeente op Bonaire met zo’n 175 leden. Deze leden hebben verschillende achtergronden: zowel qua geboorteland als qua kerkelijke achtergrond. Er zijn 2 kerkgebouwen waar wekelijks op zondag kerkdiensten gehouden worden: in Playa (Kralendijk) en in Rincon. Naast deze diensten vinden er verschillende activiteiten plaats. Zie verder website: https://protestantsegemeentebonaire.com/

Wat zoekt de VPGB?

De VPGB heeft geen eigen predikant en voorziet in deze behoefte door de inzet van gastpredikanten die voor een bepaalde periode (minimaal 3 maanden) naar Bonaire komen.

De VPGB zoekt predikanten die zich herkennen in het volgende profiel:

 • –  Een doorleefd en overtuigd geloof in de drie-enig God: God de Vader, de HeiligeGeest en Jezus Christus
 • –  Een geloof in de bijbel als woord van God met een blijde boodschap voor de wereld
 • –  Enthousiasme om over Gods woord te vertellen en genade te verkondigen aan degemeente en anderen die op uw pad komen
 • –  Interesse in andere culturen en andere gebruiken en methodes
 • –  Proactieve werkhoudingDe werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit: 2 diensten leiden per zondag (1 in Rincon en 1 in Kralendijk), bezoeken van gemeenteleden, in overleg overige activiteiten zoals activiteiten voor jeugd of andere doelgroepen. In overleg is vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld een ‘vrije zondag’ eens in de 4 weken.Wat biedt de VPGB?

  – Vergoeding van 1 retourticket door Stichting Vrienden van de VPGB
  – Kosteloos gebruik van de pastorie en een auto, inclusief een vergoeding voor

  elektra, water en benzine
  – Een gastvrije en dankbare gemeente

  Wat is de procedure?

  • –  Als u interesse heeft dan kunt u zich tot en met 31 januari 2022 aanmelden voor de periode november 2022 t/m december 2023.
  • –  Als u ‘nieuw’ bent voor de VPGB, dan ontvangt u bericht of er een kennismakingsgesprek wordt ingepland rechtstreeks met de voorzitter van de VPGB of met het bestuur van de Stichting Vrienden van de VPGB in Nederland, of dat er al voldoende andere kandidaten zijn waar de kerkenraad verder mee gaat.
  • –  In de maand maart zal de kerkenraad het definitieve rooster invullen en iedereen hierover berichten.Wat zijn de criteria die de VPGB hanteert?De VPGB hanteert de volgende criteria om te komen tot invulling van het jaarrooster:

– Passend bij het profiel

1

– Variatie in verschillende kerkelijke achtergronden
– Interesse in de Bonairiaanse samenleving en mede-kerken
– Voorkeur voor predikant die al eerder/vaker op Bonaire is geweest – Ervaring met buitenland / andere culturen

Wat moet u doen?

 • –  Bij interesse (of vragen) kunt u een email sturen aan de voorzitter van de kerkenraad (Marga Buys), via vpgbonaire@gmail.com
 • –  Als u al vaker als predikant op Bonaire bent geweest, dan volstaat een email waarin u aangeeft welke periode(s) u beschikbaar bent.
 • –  Als u ‘nieuw’ bent voor de VPGB, dan kunt u een email sturen met de volgende informatie:

o Korte motivatiebrief
o CV
o Link of bestand met een video van een kerkdienst waarin u voorgaat of

een schriftelijke preek die u gehouden heeft o Periode(s) waarin u beschikbaar bent