Concert 500 jaar Reformatie in Rincon

2017-10-28-PHOTO-00001001

PROGRAMMA FEESTWEEK 500 JAAR REFORMATIE BONAIRE

Programma feestweek

Toelichting op het programma Feestweek 500 jaar Reformatie
Zaterdag 21 oktober – Filmavond voor jong en oudEen mooie film: “Luther”Sfeervolle filmavond waarbij verfrissingen en lekkers niet ontbreken.
Dinsdag 24 oktober – ZangavondOp deze avond zingen we met Luther mee met liederen over de begrippen van de reformatie: Bijbel, Sola Gratia – Genade Alleen, Soli Deo Gloria. Met een korte impressie van een onlangs gemaakte Lutherreis. Oom Walter Coffie neemt ons mee naar de start van het protestantisme op Bonaire. We sluiten af met uw favoriete liederen uit Kantika di Fe en Liedboek.
Woensdag 25 oktober – Lezingenavond  “Protestant toen / Protestant vandaag”Domi Jaap Luinstra schetst de wereld van Luther bij de start van het protestantisme.  Domi Enrique Vijver gaat in op wat “protestant zijn” in deze tijd betekent. We spreken er met de inleiders over door.
Zaterdag 28 oktober – Fantastisch Miniconcert in Rincon.We vieren dat de kerk een beter orgel in bruikleen heeft gekregen. Het orgel klinkt, samen met vele andere muziekinstrumenten: kuarta, gitaar, fluit, saxofoon, de menselijke stem.Een gevarieerd programma vol muziek.
Dinsdag 31 oktober  – Afsluitende viering van 500 jaar Reformatie.Samen met de kinderen en het koor zingen en spelen we en luisteren we naar Luthers erfenis voor ons: de Bijbel in onze eigen taal. Domi Enrique Vijver gaat voor in de dienst. Het thema is: Veilig als het licht (Lied 221). 
Organisatie: Denise Coffie, Albert Crestian, Jaap Luinstra, Marian Luinstra-Passchier