Kerstavond 2015

 

Nieuw logo VPGB

logo-kerk

De VPGB heeft een nieuw logo! Dit logo is op verzoek van de Kerkenraad ontworpen door Jan Pieter van der Hoek.

De betekenis is als volgt:

1. Het kruis is het kruis waar Christus aan gestorven is en het symbool van het Christendom.

2. De Bijbel geeft aan dat wij een Kerk zijn die gebasseerd is op de Bijbel (“Bible based Church”).

3. De vis is het Ichtus symbool (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ichthus_(sym bool).

4. De duif is de vredesduif.

Masha danki Jan Pieter!

Dienst rooster januari-februari 2016

Rooster

Koorrepetitie Kralendijk

Op maandag 7 september beginnen we weer met de koorrepetities. Als eerste staan op het programma een aantal Taizéliederen. We gaan ons daarna ook voorbereiden op de dienst van Hervormingsdag op zaterdag 31 oktober. U bent van harte welkom om mee te komen zingen als u graag zingt en de repetities vrij regelmatig kunt bijwonen. Ook als u voor een paar maanden op Bonaire bent, bent u van harte welkom om mee te doen. Alle stemmen zijn welkom.

De repetities zijn in ons kerkgebouw aan het Plasa Wilhelmina op maandagavond 19.45 – 21.00 uur, kwart voor 8 tot 9 uur. Tot zingens!

Marian Luinstra