Kerki Rincon 80 Ana

Zoals u allemaal nu wel weet, werd onze kerk in Rincon 80jaar geleden gebouwd en in gebruik genomen.                                                                                                                                              Dat kwam zo: Tot in de twintiger jaren van de vorige eeuw heeft de hele Verenigde Protestantse Kerk van Bonaire voortdurend zwaar geleden onder vacatures predikanten. Hoewel er wel degelijk behoefte bestond en er toch kerkleden die op Bonaire woonachtig waren, bleek het vanuit Aruba dan wel Curacao vrijwel ondoenlijk pastorale hulp te verlenen, laat staan geregeld in diensten voor te gaan. De toestand verbeterde zienderogen toen er uiteindelijk vanuit Aruba een predikant kon worden aangetrokken, te weten dominee Aaldert van Essen, een oud-zendeling in het voormalig Nederlands Indie. Hij startte zijn werkzaamheden op 29 december 1928. Door zijn enorme inzet liep het ledental van de gehele VPKB op tot 38 lidmaten.De huisdoop, aanvankelijk op Bonaire algemeen zo in gebruik dat de kerk niet eens een doopvont bezat, werd vervangen door de doopbediening tijdens de kerkdienst. Vooral in het dorp Rincon werden veel kinderen geboren. Ds. Van Essen kon als oud-zendeling deze mensen niet aan hun lot overlaten en begon met de in 1916 uitgekomen Papiamentse vertaling van het Nieuwe Testament te colporteren. Na een paar bezoeken van Van Essen aan Rincon kwamen tenslotte op zondag 12 juli 1932 vijftien (!) als katholiek te boek staande bewoners naar de avonddienst in de protestantse kerk van Playa. Plaatselijke en persoonlijke onenigheden, enz. hadden  in Rincon een gespannen toestand doen ontstaan tussen de pastoor en enige gelovigen. Na afloop van de avonddienst gaven de mensen van Rincon te kennen tot de VPKB te willen overgaan; ze verzochten ds. Van Essen voor hen in Rincon kerkdiensten te leiden. Hierop werd eerst ten huize van Shon Silvester Beaumont in Rincon de eerste kerkdienst gehouden. Ds. Van Essen reisde zeer regelmatig naar Rincon. Op 21 augustus 1932 werd voor de eerste maal te Rincon het Heilig Avondmaal bediend. En op 31 october van dat jaar was het aantal protestanten in Rincon gestegen tot 35. Weldra werd besloten een eigen kerkje te bouwen en dank zij de steun van velen, met name op Curacao, slaagde men erin het benodigde geld bijeen te krijgen.                                                         Op 22 februari 1934 legde gezaghebber Herman B.C. Schotborgh de eerste steen. Onder leiding van A.J. Neuman, in de wandeling bekend als  Shon Bambam, werd het werk in enkele maanden (!!!) voltooid. Op 27 mei 1934 is de kerk in Rincon ingewijd door ds. Van Essen en ds. Carel E.H.J. Milet de St. Aubin die hiertoe uit Curacao was overgekomen, met de tekst: “Tot hiertoe heeft de Heer zelf ons geholpen”, 1 Samuel 7,12.                                                                                                                      Natuurlijk willen we dat gedenken. Daartoe is er een commissie gevormd die festiviteiten rond de kerk organiseert,etc. Elders in onze krant vindt u meer bijzonderheden. De eerste festiviteit is al geweest, te weten een maanwandeling rond Rincon welke gehouden werd in de week voor Palmpasen. Natuurlijk gekleed in het prachtige t-shirt 80 Ana Kerki Rincon. Redelijk geaccidenteerd terrein, oplopend, heuvelachtig, kortom een uitdaging was het. Het is een genot om de tocht te maken samen met anderen. Zo liep ik de laatste kilometers samen op met Walter Coffie. We werden als wandelaars behoorlijk verwend, met water, en eventueel pleisters voor de opgelopen blaren.Er waren geen uitvallers. En bij aankomst bij onze kerki was er verrukkelijke kippensoep, heerlijk fruit en mooie woorden. Wanneer lopen we weer…? J

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *