Pinksterdienst 2016

Dienst van 19 Okt 2014

Foto’s gemaakt door Roelieke Wimmenhove.

Onder deze tekst kun je de preek na luisteren, de liturgie en tekst is ook te downloaden.

Preek Jakobus 1 Bonaire versi 1.1

Liturgie 19-10-2014 Kralendijk

Helaas zit er een vervelende klik in de opname die regelmatig te horen is…..

Dienst van 05 Okt. 2014

Onder deze tekst kun je de preek na luisteren, de liturgie en tekst is ook te downloaden.

Preek Jesaja 58 Bonaire versi 1.1

Liturgie 05 october 2014 Kralendijk

Kerki Rincon 80 Ana

Zoals u allemaal nu wel weet, werd onze kerk in Rincon 80jaar geleden gebouwd en in gebruik genomen.                                                                                                                                              Dat kwam zo: Tot in de twintiger jaren van de vorige eeuw heeft de hele Verenigde Protestantse Kerk van Bonaire voortdurend zwaar geleden onder vacatures predikanten. Hoewel er wel degelijk behoefte bestond en er toch kerkleden die op Bonaire woonachtig waren, bleek het vanuit Aruba dan wel Curacao vrijwel ondoenlijk pastorale hulp te verlenen, laat staan geregeld in diensten voor te gaan. De toestand verbeterde zienderogen toen er uiteindelijk vanuit Aruba een predikant kon worden aangetrokken, te weten dominee Aaldert van Essen, een oud-zendeling in het voormalig Nederlands Indie. Hij startte zijn werkzaamheden op 29 december 1928. Door zijn enorme inzet liep het ledental van de gehele VPKB op tot 38 lidmaten.De huisdoop, aanvankelijk op Bonaire algemeen zo in gebruik dat de kerk niet eens een doopvont bezat, werd vervangen door de doopbediening tijdens de kerkdienst. Vooral in het dorp Rincon werden veel kinderen geboren. Ds. Van Essen kon als oud-zendeling deze mensen niet aan hun lot overlaten en begon met de in 1916 uitgekomen Papiamentse vertaling van het Nieuwe Testament te colporteren. Na een paar bezoeken van Van Essen aan Rincon kwamen tenslotte op zondag 12 juli 1932 vijftien (!) als katholiek te boek staande bewoners naar de avonddienst in de protestantse kerk van Playa. Plaatselijke en persoonlijke onenigheden, enz. hadden  in Rincon een gespannen toestand doen ontstaan tussen de pastoor en enige gelovigen. Na afloop van de avonddienst gaven de mensen van Rincon te kennen tot de VPKB te willen overgaan; ze verzochten ds. Van Essen voor hen in Rincon kerkdiensten te leiden. Hierop werd eerst ten huize van Shon Silvester Beaumont in Rincon de eerste kerkdienst gehouden. Ds. Van Essen reisde zeer regelmatig naar Rincon. Op 21 augustus 1932 werd voor de eerste maal te Rincon het Heilig Avondmaal bediend. En op 31 october van dat jaar was het aantal protestanten in Rincon gestegen tot 35. Weldra werd besloten een eigen kerkje te bouwen en dank zij de steun van velen, met name op Curacao, slaagde men erin het benodigde geld bijeen te krijgen.                                                         Op 22 februari 1934 legde gezaghebber Herman B.C. Schotborgh de eerste steen. Onder leiding van A.J. Neuman, in de wandeling bekend als  Shon Bambam, werd het werk in enkele maanden (!!!) voltooid. Op 27 mei 1934 is de kerk in Rincon ingewijd door ds. Van Essen en ds. Carel E.H.J. Milet de St. Aubin die hiertoe uit Curacao was overgekomen, met de tekst: “Tot hiertoe heeft de Heer zelf ons geholpen”, 1 Samuel 7,12.                                                                                                                      Natuurlijk willen we dat gedenken. Daartoe is er een commissie gevormd die festiviteiten rond de kerk organiseert,etc. Elders in onze krant vindt u meer bijzonderheden. De eerste festiviteit is al geweest, te weten een maanwandeling rond Rincon welke gehouden werd in de week voor Palmpasen. Natuurlijk gekleed in het prachtige t-shirt 80 Ana Kerki Rincon. Redelijk geaccidenteerd terrein, oplopend, heuvelachtig, kortom een uitdaging was het. Het is een genot om de tocht te maken samen met anderen. Zo liep ik de laatste kilometers samen op met Walter Coffie. We werden als wandelaars behoorlijk verwend, met water, en eventueel pleisters voor de opgelopen blaren.Er waren geen uitvallers. En bij aankomst bij onze kerki was er verrukkelijke kippensoep, heerlijk fruit en mooie woorden. Wanneer lopen we weer…? J

Ouderenbezoek

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering, werd me onder meer gevraagd waar ik de nadruk van mijn werk als dominee wil gaan leggen. Welnu, naast pastoraat en catechese/gespreksgroepen en natuurlijk de zondagse eredienst zou ik ook mijn aandacht willen geven aan de groep oudere kerkleden. Ik hoop dan ook met hen de komende tijd kennis te maken. Ik denk dan aan de groep van gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Het zou prachtig zijn om juist voor deze “Grandinan” iedere maand iets extra’s te kunnen organiseren. Ik denk dan aan een gemeenschappelijke gezellige ochtend, met koffie of fris, waar we samen zingen, nadenken over een bepaald onderwerp en waar we samen een hoop plezier kunnen hebben. Waar verhalen de revue passeren over Bonaire, of uit uw eigen leven. De plaats waar we bijeenkomen, de organisatie die dat allemaal gaat regelen, de mensen die eraan mee willen werken,tja, het is nog maar een idee. Maar ik zou het geweldig vinden als dat in de nabije toekomst gaat werken. Doet u mee? Of wilt u graag met mij een keer per maand zo’n Grandinan ochtend organiseren? U kunt zich opgeven via mijn telefoonnummer of via mijn email adres: benh2202@gmail.com

Huwelijk

Huwelijk

Op 24 april jl. trouwden Fay Polling en Sam Mack Nack ’s middags op de prachtige huwelijkslocatie Windsock. Vertegenwoordigers van onze gemeente waren Mary Tjin-Asjoe en Gerrit Van Kruistum als zijnde de ouderlingen en ikzelf mocht hun huwelijk inzegenen. Als gemeente rondom de Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire gaven we een trouwbijbel mee met de familie met als tekst Spreuken 3 vers 3: “Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,wind ze om je hals,schrijf ze in je hart”. We feliciteren het bruidspaar, wensen hen bovenal Gods zegen voor hun huwelijk. Ook de ouders en verdere familie feliciteren we en wensen hen een goede reis.

 

Zondagsediensten

Er zijn twee diensten op zondag morgen.

In Rincon begint de dienst om 08.30 uur.

In Kralendijk begint de dienst om 10.00 uur.